Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Özel Hukuk Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

MEF Üniversitesi Özel Hukuk Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının açılma amacı, hukuk kurallarının özünü ve gelişimini kavrayarak, günümüzün küreselleşen dünyasında ortaya çıkan özel hukuka ilişkin sorunları tanımlayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüme ulaştıran çok yönlü bakış açısına sahip uzman hukukçular yetiştirmektir. Program kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda öğrencilere ulusal ve uluslararası düzeyde alana ilişkin güncel bilgiler vermek, bilimsel araştırma yöntemleri öğretmek, öğrencileri bu bilgi ve yöntemler aracılığıyla özel hukuka ilişkin sorunlara çözüm getirmeleri konusunda yeterliliğe ulaştırmak, mesleki konularda bilgi kazandırmak, mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermek, bu kapsamda seçilen bir konu üzerinde araştırma yapma ve bunu tezli program dahilinde bir tez çalışmasına; tezsiz programda ise bir proje haline getirebilme  yetisinin aktarılmasıdır.

ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALANLARI

Özel Hukuk Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları kapsamında yürütülen Ekonomi Hukuku, Sağlık Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Uzmanlık Alanları hukuk lisansına sahip olan ve olmayan adaylara yönelik olup seçilen uzmanlık alanına göre ilgili konuların yoğunlaştırıldığı bir ders programı sunmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Programların önceliği, öğrencilerimizin Sözleşme Hukuku, Teminat Hukuku, İnşaat Hukuku, İmar Hukuku, Tüketici Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşıma Hukuku, Uluslararası Borçlar Hukuku, Arabuluculuk gibi alanlarda yürürlükteki hukuk kurallarını öğrenmeleri ile sınırlı kalmayıp; söz konusu alanlardaki gelişmeleri takip edebilme ve bu dallarda edindikleri bilgileri ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilme becerisi geliştirmelerini sağlamaktır.

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları kapsamında verilen ‘‘Hukuka Giriş’’ dersinde, yüksek lisans eğitimi alan ve lisans eğitimi hukuk olmayan öğrencilerin temel hukuk bilgisi alması için gerekli bilgiler verilecektir.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x